LEKPLATSBESIKTNING

LEKBESIKTNING

 

Utetjänst erbjuder som ett av få företag i Sverige fullständigt utförda säkerhetsbesiktningar av lekredskap och redskapens minimiutrymmen mot de krav som finns i SS-EN1176-1177:2008, samt mot svensk lagstiftning.

Vid besiktningen granskas drift- och underhållsplaner för lekplatsen, säkerhetsanalys av lekredskapen och prövning av det stötdämpande underlagets förmåga.

 

Janne Wahlstedt som är vår expert inom lekplatsbesiktning med över 400 besiktningar och HIC-prov om året i Sverige, utför även internationella uppdrag, senast i Thailand, och tidigare bland annat i Ferrari World i Abu Dhabi.

Förutom besiktningar har Janne varit teknisk säkerhetsrådgivare under uppförandet av Kaninlandet på Liseberg, och föreläst om detta på IAAPA (International Association of Amusement Parks and Attractions) årliga vårforum 2014 som samlade deltagare från nöjesparker runt om i världen.

 

Janne har också engagerats som moderator av Teknologisk Institut vid deras konferens i November 2014 i Stockholm som avhandlade Barns lek- och utemiljö;

Utformning – Planering – Säkerhet.

 

Dessutom har Janne besiktigat studsmattors säkerhet i tv-programmet PLUS i SVT.