REFERENSER LEKBESIKTNING

 

Ett axplock av våra kunder på Lekplatsbesiktning:

· Lidköpings kommun, besiktning av förskolor, skolor, bostäder och parkmark.

· Habo kommun, besiktning av förskolor, skolor och parkmark.

· Vänersborgsbostäder, besiktning av förskolor och skolor.

· Göteborgs Bostadsbolag AB

· Marks kommun, fastighet och park.

· Global attractions, Ferrari World, Abu Dhabi.