NYHETER

AKTUELLT:

2018-07-02:

Idag börjar Jörgen Liljeblad som platschef hos oss!

Jörgen kommer att finnas på Torpaterrassen och Vallhamra torg.

 

Vi hälsar Jörgen välkommen till oss!

 

2018-01-22:

Idag börjar Daniel Fernqvist som anläggningsarbetare hos oss!

Daniel finns på Tölö Ängar Etapp 2.

 

Vi hälsar Daniel välkommen till oss!

 

2017-12-04:

Idag börjar vi på Torpaterrassen i Björkekärr.

Vi startar med VA-arbeten och grundläggning av 10 hus som kommer innehålla 125 bostadsrätter, husen byggs runt 2 garage där garagetaken bildar trevliga innergårdar.

I vår entreprenad för Serneke ingår också att färdigställa utemiljön till den planerade inflyttningen under 2020.

Byggherre är HSB Göteborg.

2017-11-23:

HSB Brf Tolered

Vi har fått förtroendet att utföra dränering och upprustning av utemiljön på HSB Tolered.

Arbetena startar nästa vecka.

 

2017-11-13:

Idag börjar Jesper Holm hos oss!

Jesper börjar sin anställning som arbetsledare på Anläggningssidan, han kommer att jobba tillsammans med Thomas Eriksson och hans gäng.

 

Vi hälsar Jesper välkommen till oss!

2017-09-14:

Vi har utökat vår gröna sida.

Annika Cournelisson har anslutit sig till vårat grönytegäng.

Annika har haft sin praktikplats hos oss under sin utbildningstid.

 

Vi hälsar Annika välkommen till oss!

2017-06-22:

Nya Särö.

För Wästbygg AB har vi fått förtroendet att utföra schakt och grundläggning av området Nya Särö, inklusive VA, media, finplanering och plantering i partnering.

Området kommer att bestå av 68 bostadsrätter och 38 hyresrätter i en varierad bebyggelse på höjden med olika fasadmaterial och kulörer.

Planerad byggstart augusti-september 2017.

 

Projektet utvecklas i samarbete mellan Mjöbäcks Entreprenad, Järngrinden och AB Hundra Fastigheter.

2017-06-01:

Sista delen på Kajen, Eriksberg.

Vi har fått i uppdrag att för Serneke utföra schakt, grundläggning, VA och finplaneringen av Brf Skaftö.

Brf Skaftö ligger granne med Färjenäsparken och är den sista byggnationen på Kajen i Västra Eriksberg, här precis intill Göta Älv kommer det uppföras 47 lägenheter i två huskroppar med garage under en av gårdarna.

Planerad byggstart augusti-september 2017 och inflyttning vår/sommar 2019.

 

Beställare är HSB Göteborg.

2017-05-24:

Sista delen i Tölö har vi redan påbörjat.

För Erlandsson Bygg gör vi just nu grundläggningen för Tölö Ängar Etapp 2 i partnering. Här byggs 46 energieffektiva hyresrätter som delvis försörjs med solenergi.

Detta är det sista bostadsområdet i denna etapp av Tölö Ängar 2.

 

Beställare är Eksta Bostads AB i Kungsbacka.

2017-04-21:

Plantering i Örgryte Torp

Vi har fått förtroendet att utföra planteringen för Serneke AB runt Poseidons hyresrätter etapp 1 i Örgryte Torp.

Vid Delsjövägen där TV-huset tidigare låg, ska det byggas totalt 500 bostäder, varav Serneke uppför 219 st åt Poseidon.

2017-04-10:

HSB Brf Leopold

Vi har fått i uppdrag att utföra ny gårdsplanering på HSB Brf Leopold, i Fässberg Mölndal.

Här skall vi rusta upp gården med nya ytskikt, belysning och planteringar.

2017-03-30:

Näverlursgatan i Frölunda.

Vi har fått beställning på finplanering av innergården på Näverlursgatan 10-16, entreprenaden utför vi åt Serneke.

Här gör man en upprustning och ombyggnad av hundratals lägenheter i två flerbostadshus från miljonprogrammet.

I vår entreprenad skall vi utföra finplaneringen på gården mellan husen.

Poseidon är byggherre.

2017-03-22:

Tingstadsvassen, Ringön.

Ännu ett projekt för Betonmast AB, vi skall utföra Mark och VA arbeten för nybyggnation av höglager, förrådshotell och kontor på Manufakturgatan.

Byggherre är MERX Fastigheter.

2017-03-02:

Lejonet & Björnen.

Vi har påbörjat grundläggningen på uppdrag av Serneke, vi skall utföra schakt, pålning,

VA och media för Lejonet & Björnens nya glassfabrik i Högsbo.

2016-09-23:

Finplanering i samverkan.

Utetjänst har tecknat samverkansavtal för en finplaneringsentreprenad med Betonmast AB, för en ombyggnad till kontor för en fordonstillverkare.

Entreprenaden startar i november med om och nyläggningar av VA samt media, huvudelen av entreprenaden kommer att utföras under 2017.

2016-09-20:

Kajen på Västra Eriksberg.

Vi har fått i uppdrag att för Serneke utföra schakt, pålning, grundläggning och finplaneringen för Brf Salteriet.

Brf Salteriet är en av de sista byggnationerna på Västra Eriksberg och på hela Norra Älvstranden, här precis vid vattnet kommer det uppföras 61 lägenheter i två huskroppar med garage under gårdarna.

Husen byggs enligt kraven för Miljöbyggnad Silver.

Riksbyggen är byggherre.