PLANTERING

PLANTERING

 

Utemiljön är viktig för människans olika behov av upplevelser och rekreation. Detta ställer krav på att den underhålls på ett bra sätt, än bara klippa gräsmattor och rensa ogräs.

För att den ursprungliga tanken med anläggningen inte skall gå förlorad erbjuder vi uppföljnings- och skötselprogram, anpassade efter uppdragsgivarens önskemål.

 

Även gräs kräver underhåll för att bibehålla kvalitén. Fotbollsplaner, golfbanor och i parker utsätts gräsytorna för intensivt bruk och tuffa påfrestningar vilket kräver kunskap och utrustning för att underhålla.

 

Vi utför alla beskärningsuppdrag både av träd och buskar med hänsyn till växtens naturliga karaktär.

 

Utetjänst har vad som krävs för att göra jobbet.