CENTRUMHUSET

 

Vi har startat vårt uppdrag för AF Bygg Göteborg som samverkar med Hemsö Fastighets AB, att utföra schakt, spont och pålning samt grovbetong för Centrumhuset i Sannegården på Hisingen.

Centrumhuset består av sex våningsplan inklusive garage.

Fastigheten innehåller LSS-bostäder, service och vårdverksamhet, på entréplanet ska utrymme skapas för butiker och andra verksamheter. Centrumhuset kommer att uppfylla kraven för Miljöbyggnad Silver, och beräknas stå klar under hösten 2016.