TÖLÖ ÄNGAR ETAPP 2

 

För Erlandsson Bygg gör vi grundläggningen för Tölö Ängar Etapp 2 i partnering.

Här byggs 46 energieffektiva hyresrätter fördelat på 8 huskroppar som delvis försörjs med solenergi.

Vi utför grundläggningen för husen, samt media som VA, Fjärrvärme, Internfjärrvärme, El, Fiber och kanalisation för framtida solcellsdistrubition.

Detta är det sista bostadsområdet i denna etapp av Tölö Ängar 2.

 

 

Beställare är Eksta Bostads AB i Kungsbacka.