STALLBACKEN Etapp 2

 

För Mölndals stad har Utetjänst utfört rörtryckning av ny vattenledning för rundmatning , relinat befintlig vattenledning, breddat cykelbana, byggt om befintlig körbana till gårdskaraktär med ny belysning och en ny busshållplats, smågatstensrad som trafikdelare, nya p-platser och anlagt nya gräsytor, planterat vårlökar och nya träd.

Detta projekt är en del i den nya infarstrukturen runt Åby travbana, så att exploatering av ca 750 lägenheter och två förskolor kan påbörjas.