MARIEHOLM BUSSUPPSTÄLLNING E1

 

Mellan fryshuset och slakthuset på Marieholm utför vi åt Trafikkontoret i Göteborg byggnation av gata, parkering, belysning, grönytor och nytt dagvatten.

Detta är första etappen av två för en ny bussuppställning på Marieholmsområdet.