VALLHAMRA ETAPP 2_2 och 3


Vi fortsätter i Partille på Nya Vallhamra Torg för Tuve Bygg AB där vi skall utföra schakt och återfyllning, läggning av Va och media,                                                                                samt utföra finplaneringen för Brf Backsippan (etapp 2:2) och Brf Fjällsippan (etapp 3).

Brf Backsippan skapar med första etappen en stor innergård med parkkänsla, dessutom blir det sedumtak på de 4:a huskropparna som innehåller 79 lägenheter.

Brf Fjällsippan är den sista delen av Nya Vallhamra Torg och består av 56 lägenheter fördelade på 3 punkthus

Entreprenaden skall slutföras under 2019.

Byggherre är Aspelin Ramm Fastigheter.