ASKIMS FÖRSAMLINGSHEM

För Ivar Kjellberg Byggnads AB utför vi sprängning, schakt, pålning och grundläggning för ett nytt församlingshem åt Askims församling.

Dessutom ska vi anlägga en ny askgravlund med bland annat flera kallmurar av natursten och utföra planteringar av växter och träd.