BOSTJÄRNAN

 

Vi har fått i uppdrag av Bostjärnan AB att göra om en innergård på Sörgårdsgatan 2-4 i Mölndal.

Där kommer vi att byta markbeläggning, anlägga en yta med konstgräs där det finns ny lekutrustning samt utöka antalet sittplatser i pergolan.