BRF ÄNGEN

 

För Brf Ängen ska vi utföra omdränering av husen, lägga nytt dagvattensystemen och belysning.

Innergårdarnas ytskikt ska rustas upp med ny / omläggning av hårdgjorda ytor och planteringar, vi skall även utföra ny belysning i området.

Brf Ängen satsar också stort på nya lekutrustningar som klätterlek, balansredskap, gungor, fallskydd och sandlådor, även en multiarena skall uppföras.