BRF KVARNLIDEN

 

Vi har fått i uppdrag av JM AB att utföra Bratteråsbacken etapp 2, Brf Kvarnliden.

Objektet är beläget mellan Juvelkvarnen och Bratteråsbacken, det är en fortsättning på JM:s byggnation i området.

I denna entreprenad skall vi slå 281 pålar, schakta och fylla för två huskroppar med 74 lägenheter och ett garage i två våningar under innergården.

Vi skall även utföra finplanering för JM på delar av Kvarnenområdet.