BRF SALTERIET


På Kajen i Västra Eriksberg.

För Serneke utför vi schakt, pålning, grundläggning och finplaneringen för Brf Salteriet.

Brf Salteriet är en av de sista byggnationerna på Västra Eriksberg och på hela Norra Älvstranden, här precis vid vattnet kommer det uppföras 61 lägenheter i två huskroppar med garage under gårdarna.

Husen byggs enligt kraven för Miljöbyggnad Silver.

Beräknad inflyttning under sommaren 2018.

Riksbyggen är byggherre.