FRIGGAGATAN 4

 

För AF Bygg Göteborg har vi fått i uppdrag att utföra mark och pålningsentreprenaden på Friggagatan 4, där en 7-våningsbyggnad med 48 lägenheter och handelslokaler i gatuplan skall uppföras.