RESIDENSET

 

Utetjänst har fått förtroendet av Ivar Kjellberg Byggnads AB att medverka till tillgänglighetsanpassning av Residenset. I vår entreprenad ingår bl.a invändig schakt o pålning för nya hissar.

Utvändiga arbeten innefattar tillgänglighetsanpassning av innergårdar samt entréer.

Entreprenaden är mycket speciell då Residenset uppfördes på 1700-talet och innefattar stora kulturminnen som skall skyddas under entreprenaden.

Alla schaktningsarbeten samordnas med arkeologer för att dokumentera eventuella fynd.