St GABRIEL

 

Utetjänst utför sprängning och makadamisering för grundläggning, ledningsarbeten samt bygger ny p-plats för Byggfokus Entreprenad AB, som uppför S:t Gabriels kyrka i Tynnered.