VALLHAMRA TORG

 

För Tuve Bygg AB utför vi schakt och återfyllnad, omläggning av va, och finplaneringen på garagebjälklag för Vallhamra Torg Etapp 2. Býggherre är Aspelin Ramm Fastigheter.

Detta är ett modernt och miljövänligt boende i hjärtat av Sävedalen, med butiker i gatuplan och 74 lägenheter i 3 huskroppar, 2 st sjuvånings och ett 13 våningshus, som reser sig cirka 45 meter upp mot himlen och bjuda sina boende på en majestätisk utsikt och ge ett nytt landmärke i Sävedalen.

Samtliga fastigheter på Nya Vallhamra Torg är certifierade som Miljöbyggnad Silver. Det innebär att energiförbrukningen i huset är 25 % lägre än gällande lagstiftning.