AKTUELLT

AKTUELLT:

2020-01-07:

Idag börjar vi på Inlag i Kungsbacka, där vi för Serneke skall utföra schakt, grundläggning och VA för två idrottshallar.

Idrottshallarna skall vara färdigställda till årsskiftet 2020/2021.

Byggherre är Nystad Kungsbacka Idrottsfastigheter och slutanvändare är Kungsbacka Kommun.


2020-01-07:

Idag börjar Niklas Gustafsson som platschef hos oss!

Niklas har 17 års erfarenhet i anläggningsbranchen.


Vi hälsar Niklas välkommen till oss!


2019-11-04:

Idag börjar vi på Britta Lenas Gata i Kungsbacka, här utför vi grundläggning och finplanering för ett bostadshus med 4 våningar i partnering med Brixly!  

 

Byggherre är Eksta Bostads AB 


2019-08-05:

Idag börjar Anders Johannesson som anläggningsarbetare hos oss!

Anders börjar på Torpaterrassen där vi nu är nära besiktningen av etapp 1!  

 

Vi hälsar Anders välkommen till oss!


2019-07-01:

Vi är tillbaka på Brf Blåstaden!

Utetjänst har en lång historia med utemiljön hos Brf Blåstaden, en del av Riksbyggen, med utförande entreprenader och skötseluppdrag,

nu är vi tillbaka och skall utföra diverse miljöupprustningar under sommaren och hösten.


2019-06-17:

Idag börjar Filip Skoglund som anläggningsarbetare hos oss!

Filip har tidigare sommarjobbat hos oss och nu finns han på Torpaterrassen där vi nu är i slutfasen av färdigställandet för etapp 1!  

 

Vi hälsar Filip välkommen till oss!


2019-06-10:

Nu börjar vi på Södra Vårvindsgatan, på Hisingen i Göteborg, här utför vi grundläggning och finplaneringen för två hus om 5 våningar för Skeppsviken bygg och förvaltning.

Spont, pålning och terrassering utförs under sommaren fram till senhösten, VA och finplanering slutförs innför inflyttningen under försommaren 2020.

 


2019-06-04:

Idag startar vi på Processing Varla, i Kungsbacka, här utför vi grundläggning och VA för en ny lagerbyggnad om ca 1000 m2 åt Betonmast AB.

Vi utför även anpassning av befintlig mark och asfalteringsarbeten till den nya lagerbyggnaden. 


Byggherre är HPM Fastigheter i Varla AB 

 


2019-05-13:

Idag börjar Jonas Persson som anläggningsarbetare hos oss!

Jonas har 10 års erfarenhet i anläggningsbranchen, och kommer att finnas på Torpaterrassen, där vi nu påbörjar färdigställandet av etapp 1.


Vi hälsar Jonas välkommen till oss!


2019-03-01:

Idag har vi fått förtroendet att utföra planteringen på Jerkholmen för Serneke.

Projektet kommer att utföras under våren 2019.


2018-09-10:

Idag har Tornstaden beställt finplanering runt Kallebäckstorn, som består av 168 lägenheter i 2 huskroppar på 14 våningar.


Byggstart under september


2018-01-22:

Idag börjar Daniel Fernqvist som anläggningsarbetare hos oss!

Daniel finns på Tölö Ängar Etapp 2.


Vi hälsar Daniel välkommen till oss!


2017-12-04:

Idag börjar vi på Torpaterrassen i Björkekärr.

Vi startar med VA-arbeten och grundläggning av 10 hus som kommer innehålla 125 bostadsrätter, husen byggs runt 2 garage där garagetaken bildar trevliga innergårdar.

I vår entreprenad för Serneke ingår också att färdigställa utemiljön till den planerade inflyttningen under 2020.

Byggherre är HSB Göteborg.

2017-11-23:

HSB Brf Tolered

Vi har fått förtroendet att utföra dränering och upprustning av utemiljön på HSB Tolered.

Arbetena startar nästa vecka.


2017-11-13:

Idag börjar Jesper Holm hos oss!

Jesper börjar sin anställning som arbetsledare på Anläggningssidan.


Vi hälsar Jesper välkommen till oss!

2017-09-14:

Vi har utökat vår gröna sida.

Annika Cournelisson har anslutit sig till vårat grönytegäng.

Annika har haft sin praktikplats hos oss under sin utbildningstid.


Vi hälsar Annika välkommen till oss!

2017-06-22:

Nya Särö.

För Wästbygg AB har vi fått förtroendet att utföra schakt och grundläggning av området Nya Särö, inklusive VA, media, finplanering och plantering i partnering.

Området kommer att bestå av 68 bostadsrätter och 38 hyresrätter i en varierad bebyggelse på höjden med olika fasadmaterial och kulörer.

Planerad byggstart augusti-september 2017.


Projektet utvecklas i samarbete mellan Mjöbäcks Entreprenad, Järngrinden och AB Hundra Fastigheter.

2017-06-01:

Sista delen på Kajen, Eriksberg.

Vi har fått i uppdrag att för Serneke utföra schakt, grundläggning, VA och finplaneringen av Brf Skaftö.

Brf Skaftö ligger granne med Färjenäsparken och är den sista byggnationen på Kajen i Västra Eriksberg, här precis intill Göta Älv kommer det uppföras 47 lägenheter i två huskroppar                    med garage under en av gårdarna.

Planerad byggstart augusti-september 2017 och inflyttning vår/sommar 2019.


Beställare är HSB Göteborg.