ANLÄGGNING

ANLÄGGNING


Vi utför alla typer av mark och anläggningsprojekt. För stat och kommuner bygger vi till exempel vatten och avlopp, gator och vägar.

Det kan röra sig om trafikåtgärder som en ny cirkulationsplats i samband med en nyetablering av en affär eller en ny cykelbana för att öka människors möjligheter till alternativa färdmedel.

Vi åtar oss också att grundlägga skolor och förskolor med tillhörande skolgårdar, ibland som rena nybyggen men lika ofta genomför vi miljöupprustningar och renoveringar av befintliga anläggningar. 

I många projekt så samarbetar vi med en byggentreprenör som själva utför husbyggnationen medan  Utetjänst utför grundläggningen och finplaneringen. 

Här kan det röra sig om allt ifrån nya bostäder till kommersiella lokaler och rena industrianläggningar.

Ett flertal bostadsrättsföreningar har fått sina gårdar och entréer smakfullt omgjorda med hjälp av oss på Utetjänst. Inte sällan i samband med att man samtidigt har dränerat om fastigheterna.

Flertalet av föreningarna har även passat på att isolera grunden och på så sätt kunnat minska sin energiåtgång.

Oavsett vilken beställare du är och vilka förutsättningar som just ditt projekt har så är du alltid välkommen att höra av dig till oss på Utetjänst.