BOSTJÄRNAN


För Bostjärnan AB har vi rustat upp en innergård på Sörgårdsgatan 2-4 i Mölndal.

Där bytade vi ut markbeläggningen, utförde en yta med konstgräs och ny lekutrustning samt utökade antalet sittplatser i pergolan.