BRF TEGEN


För Brf Tegen har vi utfört omdränering av husen, lagt nytt dagvattensystemen och belysning.

Innergårdarnas ytskikt har rustast upp med ny / omläggning av hårdgjorda ytor och planteringar, vi har även utfört ny belysning i området.

Brf Ängen satsar också stort på nya lekutrustningar som klätterlek, balansredskap, gungor, fallskydd och sandlådor, även en multiarena har uppförts.