BRF KRÄFTAN


Vit har utfört en gårdsrenovering i form av totalentreprenad för HSB föreningen Brf Kräftan i Mölndal.

Arbetet med gården innefattade dränering och byte av dagvattenledningar och rännstensbrunnar.       

Entréerna till fastigheterna har genomgått omfattande renovering med nya L-stöd, trappor och ramper för utökad tillgänglighet.

Flertalet av planteringarna har fått nytt växtmaterial.

Ny asfaltsbeläggning och kantsten har utförts på transportytorna.