PRINSGATAN


Utetjänst har utfört gårdsrenovering på totalentreprenad för Bostads AB Posidon i det kvarter som utgörs av Prinsgatan/Vegagatan/Plantagegatan.


Det är parkeringsdäck under stora delar av gården vilket komplicerade arbetet med tanke på materialval och vilken typ av maskiner som kunde användas.

I arbetet ingick att byta ut allt material från tätskiktet på parkeringsdäcket till nya växter.


Lekutrustningen har fått förankras med specialfundament tillverkade av oss för att inte göra åverkan på parkeringsdäckets tätskikt.

Runt utrustningen är det platsgjutet gummifallskydd.


Material som man arbetat med på gården är granit i form av stödmurar, smågatsten för inramning,  betongplattor till gångstråk samt bankirai till trädäck. 


Växtförslaget är framtaget och planterat i samarbete med Holmberg och Strindberg.