BRF SKAFTÖ


Vi har för Serneke utfört schakt, grundläggning, VA och finplaneringen av Brf Skaftö.

Brf Skaftö ligger granne med Färjenäsparken och är den sista byggnationen på Kajen i Västra Eriksberg, här precis intill Göta Älv har Serneke uppfört 47 lägenheter i två huskroppar med garage under en av gårdarna.

Inflyttning sommaren 2019.Beställare är HSB Göteborg.