BRF SKAFTÖ


Vi har fått i uppdrag att för Serneke utföra schakt, grundläggning, VA och finplaneringen av Brf Skaftö.

Brf Skaftö ligger granne med Färjenäsparken och är den sista byggnationen på Kajen i Västra Eriksberg, här precis intill Göta Älv kommer det uppföras 47 lägenheter i två huskroppar med garage under en av gårdarna.

Planerad inflyttning vår/sommar 2019.Beställare är HSB Göteborg.