TÖLÖ ÄNGAR ETAPP 2


För Erlandsson Bygg har vi utfört grundläggningen av Tölö Ängar Etapp 2 i partnering.

Här byggdes 46 energieffektiva hyresrätter fördelat på 8 huskroppar som delvis försörjs med solenergi.

Vi utförde grundläggningen för husen, samt media som VA, Fjärrvärme, Internfjärrvärme, El, Fiber och kanalisation för framtida solcellsdistrubition.

Detta är det sista bostadsområdet i denna etapp av Tölö Ängar 2.


 


Beställare är Eksta Bostads AB i Kungsbacka.