GRÄSRENOVERING

GRÄSRENOVERING


Utetjänst har kapacitet att utföra gräsrenovering på stora gräsytor som behöver omsorg och uppfräschning. Även gräs kräver underhåll för att bibehålla kvalitén.


Exempelvis fotbollsplaner och stora gräsytor i parker utsätts för intensivt bruk och tuffa påfrestningar vilket kräver kunskap och utrustning för att underhålla och återställa.

Utetjänst har utrustning för uppsamling, djupluftning, vertikalskärning, stödsådd, dressning och gödsling av gräsmattor. Vi anpassar insatserna efter behov och önskemål.
GRÄSRENOVERING 5
4-TRAKTOR REDI
LUFTNING GRÄS