GRÖNYTOR

GRÖNYTOR


Utemiljön är viktig för människans olika behov av upplevelser och rekreation.


Idag satsas det ofta på att skapa en utemiljö kring boenden, förskolor och arbetsplatser som innebär rekreation och vila för människan.

Utetjänst har lång erfarenhet av den gröna miljön och kapacitet att hantera allt från stora planteringsentreprenader vid nybyggnation till mindre innergårdar hos bostadsrättsföreningar.


Vi utför också gräsrenovering och sprutsådd.


Utetjänst har vad som krävs för att göra jobbet.