PLANTERING

PLANTERING


Utetjänst har lång erfarenhet av den gröna miljön och kapacitet att hantera allt från stora planteringsentreprenader vid nybyggnation till mindre innergårdar hos bostadsrättsföreningar.

Vi tar över när växtbäddar och hårdgjorda ytor är klara och hanterar allt från beställning av växtmaterial till garantiskötsel enligt kontrakt.

Vår personal har lång erfarenhet av både stora och mindre planteringsentreprenader, både i egen regi och som underentreprenör,

önskar ni hjälp med växtförslag och utformning av planteringsytor så kan vi bistå er med det.


För att den ursprungliga tanken med anläggningen inte skall gå förlorad efter färdigställande erbjuder vi uppföljnings- och skötselprogram, anpassade efter erat önskemål.


Har bostadsrättsföreningens innergård vuxit igen? Vi utför alla beskärningsuppdrag både av träd och buskar med hänsyn till växtens naturliga karaktär.

Vi kan också vara behjälpliga med skötsel av grönytor samt skötselprogram anpassat efter den aktuella platsen.


Vi kan bistå med gräsanläggning; både färdiggräs på rulle och sådd.

Om det finns speciella önskemål om frösammansättning  t.ex. ängsblandning eller motstånd mot slitage, hjälper vi gärna till med det.


PLANTERING 8
PLANTERING 5
PLANTERING 6
PLANTERING 7