SPRUTSÅDD

SPRUTSÅDD


Utetjänst utför sprutsådd på större ytor där normal grässådd inte är genomförbart eller praktiskt. Ofta gäller detta stora ytor vid vägslänter eller ängsytor runt nyexploaterade områden.

Vi använder oss av den s.k. våta metoden där önskad gräsfröblandning blandas med vatten, gödsel och cellulosabaserat bindemedel. Blandningen sprutas ut över det aktuella området.