LEKBESIKTNING

LEKBESIKTNING: 

Minst en gång per år skall ägaren till lekplatsen låta utföra säkerhetsbesiktning av den lekutrustning som man tillhandahåller hyresgäster, skolbarn eller kommuninvånare.

Utetjänst erbjuder säkerhetsbesiktning enligt SS-EN 1176:2018.


För mer info kontakta: Jesper Leman,  Tel: 031-795 92 89, Mail: jesper.leman@utetjanst.se