LEKPLATSER

LEKPLATSER


För att stimulera barns utveckling behöver deras lekmiljöer vara både utmanade och spännade. Motorik och gränser skall testas, många gånger med skrubbsår och blåmärken som följd.

Men det skall aldrig behöva ske en allvarlig olycka beroende på bristande underhåll.


Ansvaret för lekplatsens skick är fastighetsägarens. Utetjänst erbjuder helhetslösningar för lekplatser. 

Alltifrån säkerhetsbesiktning, projektering, utbildning till montering och renovering av lekredskap.