OM OSS

Utetjänst är ett västsvenskt entreprenadföretag och som namnet antyder, jobbar med utomhusmiljöer.

Vi projekterar och bygger omgivningar där människor ska vistas och trivas. Projekten sträcker sig från mark och anläggning till grönytor och skötsel, alla med olika förutsättningar och upplägg. Vi har som mål att alltid vara lyhörda och kreativa i vårt arbete, från idé till slutförande, med professionalism som ledord.


Utetjänst har sedan starten 1992 brytt sig om de människor som vi arbetar med. Detta gäller alla, från kunder, medarbetare och leverantörer. Oavsett på vilket sätt du har kontakt med oss på Utetjänst, är det vår förhoppning att du skall känna dig sedd och hörd, och att du får ett bra bemötande från oss.


Vi levererar helhetslösningar inom mark, anläggning, grönytor, skötsel och lekplatsbesiktningar. Genom att anlita oss som entreprenör redan när de första planerna diskuteras, kan vi medverka till ett upplägg där du får kostnadseffektiva lösningar och i många fall en minskad miljöbelastning. Det är vår tro att ordning och reda samt tydliga besked inte bara ger en bra slutprodukt utan även en god resa på vägen dit. Därför arbetar vi efter vårt verksamhetssystem upprättat i enlighet med ISO 9001 och ISO14001.


Utetjänst utför utförande- och totalentreprenader för stat, kommuner, byggentreprenörer, bostadsrättsföreningar och kommersiella fastighetsägare. Varje projekt har sina förutsättningar men med ett systematiskt angreppsätt, en bred kompetens och ett stort engagemang så har vi alla möjligheter att ge dig ett lyckat projekt.


Välkommen till Utetjänst!