MARIEHOLM BUSSUPPSTÄLLNING E1


Mellan fryshuset och slakthuset på Marieholm har vi för Trafikkontoret i Göteborg utfört byggnation av gata, parkering, belysning, grönytor och nytt dagvatten.

Detta var första etappen av två, för en ny bussuppställning på Marieholmsområdet.