ASKIMS FÖRSAMLINGSHEM

För Ivar Kjellberg Byggnads AB har vi utfört sprängning, schakt, pålning och grundläggning för ett nytt församlingshem åt Askims församling. 

Dessutom har vi anläggat en ny askgravlund med bland annat flera kallmurar av natursten och utfört planteringar av växter och träd.