BRF SALTERIET


På Kajen i Västra Eriksberg, här har vi för Serneke utfört schakt, pålning, grundläggning och finplaneringen för Brf Salteriet.

Brf Salteriet är en av de sista byggnationerna på Västra Eriksberg och på hela Norra Älvstranden, här precis vid vattnet har det uppförts 61 lägenheter i två huskroppar,

med garage under gårdarna.

Husen är byggda enligt kraven för Miljöbyggnad Silver, och inflyttning skedde under sommaren 2018.


Riksbyggen är byggherre.