CENTRUMHUSET


För AF Bygg Göteborg som samverkar med Hemsö Fastighets AB, har Utetjänst utfört schakt, spont och pålning samt grovbetong för Centrumhuset i Sannegården på Hisingen.

Centrumhuset består av sex våningsplan inklusive garage.

Fastigheten innehåller LSS-bostäder, service och vårdverksamhet, på entréplanet ska utrymme skapas för butiker och andra verksamheter.

Centrumhuset uppfyller kraven för Miljöbyggnad Silver.