ERIKSBERGSTERRASSEN


För bostadsrättsföreningen Eriksbergsterassen har vi fått i uppdrag att göra om deras innergård.

Det omfattar byggnation av pergola, upphöjning av växtbäddar samt utbyte av växtmaterial.

Lekytan utfördes med fallskyddsplattor och ecogrusytorna ersattes med betongplattor.