ERIKSBERGSTERRASSEN


För bostadsrättsföreningen Eriksbergsterassen har vi fått i uppdrag att göra om deras bostadsgård.

Det omfattar byggnation av pergola, upphöjning av växtbäddar samt utbyte av växtmaterial.

Lekytan kommer att beläggas med fallskyddsplattor och ecogrusytorna kommer ersättas med betongplattor.