GLASIÄREN


I det expansiva Kvillebäcken på Hisingen har vi utfört spont, schakt, pålning samt grovbetong för kontorshuset Glasiären.

Byggnadens fasad är helt i glas och blir en barriär mellan trafik och den nya stadsdelen.

Beställaren AF Bygg Göteborg uppförde här den första byggnaden i Sverige med sol och värmeavskärmningsteknik som regleras elektroniskt i fasadglaset.