NYA SÄRÖ


För Wästbygg AB har vi utfört schakt och grundläggning av området Nya Särö, inklusive VA, media, finplanering och plantering i partnering.

Området består av 68 bostadsrätter och 38 hyresrätter i en varierad bebyggelse på höjden med olika fasadmaterial och kulörer.

Utfört från oktober 2017 till november 2019


Projektet utvecklades i samarbete mellan Mjöbäcks Entreprenad, Järngrinden och AB Hundra Fastigheter.