P-HUS LINDHOLMEN


För AF Bygg AB har Utetjänst Kohessionspålat, schaktat för grundläggning av p-hus och utfört finplaneringen med L-stöd, trappor, plattor, smide, belysning, plantering och konstgräs.

mellan Lindholmens science park och Radisson Blu Riverside Hotel.

Byggherren Älvstranden Utveckling AB fick här ett vackert P-hus med tegel och träfasad och böljande sedumbeklätt tak.