PLANTERING TORP


Plantering i Örgryte Torp

Vi har utfört planteringen för Serneke AB runt Poseidons hyresrätter etapp 1 i Örgryte Torp.

Vid Delsjövägen där TV-huset tidigare låg, ska det byggas totalt 500 bostäder, varav Serneke uppfört 219 st åt Poseidon.