STALLBACKEN Etapp 2


För Mölndals stad har Utetjänst  utfört rörtryckning av ny vattenledning för rundmatning , relinat befintlig vattenledning, breddat cykelbana, byggt om befintlig körbana till gårdskaraktär med ny belysning och en ny busshållplats, smågatstensrad som trafikdelare, nya p-platser och anlagt nya gräsytor, planterat vårlökar och nya träd.

Detta projekt var del i den nya infarstrukturen runt Åby travbana, så att exploatering av ca  750 lägenheter och två förskolor kunde påbörjas.