TÖLÖ GÅRDAR


För Sverigehuset har vi att utfört schakt och fyllning, kompensationsgrundläggning och finplanering för deras projekt Tölö Gårdar.

Projektet består av totalt 79 bostäder, 49 lägenheter med bostadsrätt som upplåtelseform och 30 lägenheter som hyresrätter.

Entreprenaden startade i december 2015 och färdigställdes i mars 2017.