TÖLÖ TRÄDGÅRDAR


Vi har fått förtroendet att utföra Tölö Trädgårdar, ett exploateringsområde som omfattar cirka 15 hektar, som ligger utmed Hällingsjövägen med närhet till bra service, barnomsorg och goda kommunikationer, samt med golfbana och ridanläggning runt hörnet, inte långt från centrala Kungsbacka.

Här har vi för Skanska Nya Hem, Bo Klok, Sverigehuset och Kungsbacka Kommun utfört vatten och avlopp, fjärrvärme, el och tele, belysning, gator och flera torgytor, en aktivitetsplan samt två dammar.

Vi ska också utfört grundläggningen för Skanska Nya Hem av 82 stycken hus i form av friliggande villor och kedjehus, och för Bo Klok 12 stycken hus med 64 hyresrätter.