TORPATERRASSEN
Foto 2020-08-12 10 23 26
Foto 2020-08-12 10 22 05
Foto 2020-08-12 10 23 00
Foto 2020-08-12 10 23 33


På Torpaterrassen har vi utfört VA-arbeten och grundläggning av 10 huskroppar som innehåller 125 bostadsrätter, husen byggdes runt 2 garage där garagetaken bildar trevliga innergårdar.

I vår entreprenad för Serneke ingick också att färdigställa utemiljön.Byggstart i december 2017 med färdigställande i augusti 2020.

Byggherre är HSB Göteborg.

Kontraktsumma: ca 24 miljoner.