VALLHAMRA ETAPP 2_2 och 3


I Partille, på Nya Vallhamra Torg har vi för Tuve Bygg AB utfört schakt och återfyllning, läggning av Va och media, samt finplaneringen för Brf Backsippan (etapp 2:2)

och Brf Fjällsippan (etapp 3).

Brf Backsippan skapar med första etappen en stor innergård med parkkänsla, dessutom är det sedumtak på de 4:a huskropparna som innehåller 79 lägenheter.

Brf Fjällsippan är den sista delen av Nya Vallhamra Torg och består av 56 lägenheter fördelade på 3 punkthus.


Byggherre, Aspelin Ramm Fastigheter.