VOLVO PENTA HK


Vi har utfört finplaneringsentreprenaden på Volvo Penta huvudkontors om och tillbyggnad, åt Betonmast AB i samverkan.

Entreprenaden startade med om och nyläggningar av VA, där delar har utförts med rörtryckning.

Ytskikten till den nya entrén består bland annat av betongmarksten, plantering, gräsytor och ett vattenspel.