BRITTA LENAS GATA
BRITTA LENAS GATA
BRITTA LENAS GATA
BRITTA LENAS GATA


För Brixly utför vi grundläggning med sprängningsarbeten, VA och finplanering av Britta Lenas Gata i Kungsbacka i partnering.

Här byggs 1 punkthus med 14 hyresrätter i 4 våningar.


Byggstart i oktober 2019 med färdigställande vid årsskiftet 2020/2021.

Byggherre är Eksta Bostads AB i Kungsbacka.

Kontraktsumma: ca 3,5 miljoner.