KUNGSBACKA IDROTT
KUNGSBACKA IDROTT 5
KBA IDROTT
KBA IDROTT
KBA IDROTT


För Serneke AB utför vi schakt, grundläggning och VA för två nya idrottshallar för skolidrott, föreningsidrotter och bollsporter på Inlag i Kungsbacka. 

En av hallarna får en läktare för ca 1.000 personer där HK Aranäs kommer att spela sina hemmamatcher. 


Byggstart i januari 2020 med färdigställande vid årsskiftet 2020/2021.

Byggherre är Nystad Kungsbacka Idrottsfastigheter och slutanvändare är Kungsbacka Kommun.

Kontraktsumma: ca 2 miljoner.